תחריטים וריקמות עץ דף מס' 5.

         

 
 
 
צופית.דיקט. שתי וערב של בד קרוע.דיקט. אורן. ציפו גן עדן. דיקט

    

1 2  3 4 5 6 7 8 9