תחריטים וריקמות עץ דף מס' 6.

         

 
 
אורן. דיקט. אורן. אורן צבוע. אלון.

1 2  3 4 5 6 7 8 9