תחריטים וריקמות עץ דף מס' 8.

         

 
 
אילתור על מגן דוד.דיקט. אשכול ענבים.דיקט. עיר דוד.דיקט. דיקט.

 

1 2  3 4 5 6 7 8 9