חומרים אחרים דף מס' 2.
 
 
 
 
 
 

       
רקדנית.איטונג.

60 ס"מ.1981.

קונכייה.איטנוג.

40 ס"מ.1981.

צורות.יציקת גבס.

80 ס"מ.1981.

עירום.יציקת גבס.

80 ס"מ.1981.

    

1 2  3 4 5 6 7


s