חומרים אחרים דף מס' 4.
       
כבשה.יציקת מלט לבן.

40 ס"מ.1984

         קרן השפע.איטונג.

             60 ס"מ.2000

הרכב.יציקת מלט שחור

עם אבני נגב.50 ס"מ.1990

מופשט.איטונג.

50 ס"מ.2001

    

1 2  3 4 5 6 7