חומרים אחרים דף מס' 6.
     
משחק שח מט.יציקות אלומנים.

30 ס"מ כל פריט.1984

כלי שח מט.יציקות אלומניום.

30 ס"מ.1984.

מופשט.קלקר.

50 ס"מ.1984.

    

1 2  3 4 5 6 7