חומרים אחרים דף מס' 7.
             
   
שני עוברים ברחם אמם.קלקר מצופה מלט.

250 ס"מ.1990

עץ התפוז האחרון.קלקר צבוע.

300 ס"מ.1996.

    

1 2  3 4 5 6 7