תבליטים דף מס' 1.

            

 

    

 

 

 

 

     

עיטור.עץ בוק.120 ס"מ.1983 רוזסה.אלון.40 ס"מ.1984  

 ים, גלים, כוכבים ושמיים.עץ בוק.1982.250X100

 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13