תבליטים דף מס' 11.

            

 

 

    

 

אלמוני#2.טייק.

40 ס"מ.1985

אלמונית#1.טייק.

40 ס"מ.1985

אלמוני#3.טייק.

40 ס"מ.1985

אלמוני #4.בוק.

40 ס"מ.1985

    

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13