תבליטים דף מס' 12.

            

 

 

 

                

    

               

אלמוני #5.טייק.

50 ס"מ.1985

אלמוני #6.טייק.

50 ס"מ. 1985

אלמונית #2. טייק.

50 ס"מ.1985

אלמוני #7.טייק.

50 ס"מ.1985

    

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13