תבליטים דף מס' 13.

            

 

 

ים, גלים, כוכבים, ושמיים.דיקט.

250 ס"מ.2000

הריון.אורן.

35 ס"מ.2001

    

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14