תבליטים דף מס' 2.

            

הספורט בענפיו השונים.12 תבליטים.וונגן.1979.30X30

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13