תבליטים דף מס' 6.

            

   
   

    

בריכת השחייה.טרזה. 60ס"מ.1984

שיכוני ותיקים.טרזה. 60ס"מ.1984

שיכוני נעורים.טרזה. 60ס"מ.1984

    פינה בשיכון ותיקים.טרזה.   60ס"מ.1984

    

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13