תבליטים דף מס' 7.

            

   
   

 

                    

 

חדר האוכל, החזית המזרחית.טרזה. 60ס"מ.1984

חדר האוכל, החזית הצפונית.טרזה.60 ס"מ.1984

אולם הספורט.טרזה.60 ס"מ.1984

    

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13