תבליטים דף מס' 8.

            

   
   

 

 

 

מטבע עברי #1. עץ אגוז.

20 ס"מ.1984

מטבע עברי #2.עץ אגוז.

20 ס"מ.1984

צמחייה.עץ טייק.

160 ס"מ.1984

עיטור.עץ אורן.

65 ס"מ.1984

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13