פסלים דף מס' 11.               
   
   
   
                
       
רגל מנורה.בורמה.

40 ס"מ.1984

רגל של שולחן.בורמה.

100 ס"מ.1994

פרט של הרגל לוטרה.אורן.

80 ס"מ.2004.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11