פסלים דף מס' 4.               
   

 

 

טווס.עץ טירזה.

60 ס"מ.1989

בומרנג.מהגוני ואורן.

45 ס"מ.1989

תרגיל בגיאומטריה.בורמה.

50 ס"מ.1989

   דמות.עץ טייק.40 ס"מ.1989

                                            

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11