פסלים דף מס' 5.               
   
   

     

אישה.בורמה.

40 ס"מ.1990

אישה מהורהרת.בורמה

35 ס"מ.1993

חווה בגן העדן.בורמה לבן.

90 ס"מ.1991

אישה נשענת.טייק.

90 ס"מ.1991

                                            

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11