פסלים דף מס' 6.               
   
   

     

דמות מעוטרת.בורמה.

40 ס"מ.1991

תלכיד.עץ הבנה.40 ס"מ.1991

הירהורי אישה.בורמה.

60 ס"מ.1991

חיבוק אמהי.עץ טרזה.

45 ס"מ. 1995

                                            

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11