פסלים דף מס' 8.               
   
   
   

     

 

 

 אמהות.טייק.

60 ס"מ.2003

אמהות.אקליפטוס.

.70 ס"מ.1994

מופשט.דלברגר. 

40 ס"מ.2003

חצי חצי.בורמה.

50 ס"מ.1995

                                            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11