פסלונים 12
פסלוניםדף מס'12.

    

   
   

רקדן.טרזה.

30 ס"מ.1992

דמות.טייק.

45 ס"מ.1992

תפרחת. אורן.

40 ס"מ.1992

שניים שהם אחד.טייק.

40 ס"מ.1992

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15