פסלוניםדף מס'14.

    

   
   

דמות אישה.בוק אנגלי.

40 ס"מ.1996

עולם ומלואו.אורן ורוד.

40 ס"מ.1996

משפחה.טייק.

60 ס"מ.1996

דמות אישה.טייק.

35 ס"מ.1996

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15