פסלונים דוגמא
Small Sculptures Page 15

    

   
   
     
       
כבשה.בורמה.

20 ס"מ.1990

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15