פסלוניםדף מס'2.

    

   
   
   
כד.בורמה.

40 ס"מ.1982

צורות מבניות.אורן.

40 ס"מ.1982

תלכיד אבנים.בורמה.

60 ס"מ.1982

מעוף.עץ טנגנה.

40 ס"מ.1984

                                            

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15