פסלוניםדף מס'6.

    

   
   
   
   
 

אישה עם כד מים. טייק

30 ס"מ.1990

צומח.טייק.

30 ס"מ.1990

ברבור.טייק.

30 ס"מ.1990

דמות.בורמה.

30 ב"מ.1990

אשת המגן.טייק.

30 ס"מ.1990

                                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15