פסלונים דף מס'1.

    

   
   
   
   

קפלים.עץ וונגן.

40 ס"מ.1980

דמות אישה.טייק.

50 ס"מ.1981

שילוב צורות.בורמה.

50 ס"מ.1982

מעוף.עץ בוק.

30 ס"מ.1982

                                            

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15